فروش دستگاه ضد تگرگ

راه اندازی دستگاه ضدتگرگ فیض آباد

دی ۸, ۱۴۰۰

ساخت دستگاه ضد تگرگ

راه اندازی دستگاه ضد تگرگ تربت حیدریه

دی ۸, ۱۴۰۰

خط تولید دستگاه ضدتگرگ

خط تولید دستگاه ضدتگرگ

دی ۸, ۱۴۰۰

راه اندازی دستگاه ضد تگرگ(جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار )

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹

دستگاه ضد تگرگ دوم مراغه

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

دستگاه ضد تگرگ سبزوار

راه اندازی دستگاه ضد تگرگ سبزوار، دولت آباد

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

نحوه کار دستگاه ضد تگرگ

راه اندازی دستگاه ضد تگرگ استان مرکزی، ساوه

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

راه اندازی دستگاه ضد تگرگ آذربایجان مراغه

فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای کرمانشاه – دکتر قبادی

مرداد ۱, ۱۳۹۸

تسهیلات یارانه دار – وام کشاورزی

تسهیلات یارانه دار – وام کشاورزی

خرداد ۱, ۱۳۹۸

ساخت دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – گرگان

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای گلستان – بندر ترکمن

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای قم کریم آباد

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای مازندران آمل

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای بهشهر

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای دشت ناز ساری

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای گلستان کردکوی

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – آقای مهندس رستمی زاده جیرفت

خرداد ۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای ۳۰ کیلویی

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای قم پاچیان

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای قم حاجی آباد

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت اگرونیک

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای ارکل

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای جدید افقی – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت خوزستان دشت عباس

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای خراسان رضوی نیشابور

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

خراسان رضوی دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای بلوک نیشابور

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای اردبیل پارس آباد مغان

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم تست مقاومت دوخت بسته های تولید شده از ارتفاع ۳ متری

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ارکل ۱۰۰۰ کیلوئی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای اگرونیک ۴۰۰ کیلوئی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای ۳۰ کیلوئی – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی پوست پسته

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

سامانه ضد تگرگ

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت آبیک قزوین – شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت کردکوی

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت اصفهان

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای سیستان – ایرانشهر

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت – قلعه گنج جنوب کرمان

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

کارگاه شرکت آریا صنعت

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای کرمان – آقای اخلاص پور

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای اراک – آقای صابر

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده اراک

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم پروژه دستگاه بسته بندی ذرت علوفه – اراک

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای شهریار – آقای الایاری

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – سرخه خوزستان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده سرخه خوزستان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم پروژه دستگاه بسته بندی ذرت سبزوار – آقای سالاری

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای ( پروژه سیستان – ایرانشهر)

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – پروژه سیستان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – ایرانشهر

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده سیستان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده ایرانشهر

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – شرکت آریا صنعت اسرار

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه قلعه گنج جنوب کرمان

دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه قلعه گنج جنوب کرمان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای – پروژه کرمان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده کرمان

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

فیلم دستگاه بسته بندی ذرت پروژه کرمانشاه- دکتر قبادی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸

دستگاه بسته بندی ذرت – پروژه انجام شده کرمانشاه

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸