سیلاژ ذرت علوفه‌ ای

ذرت علوفه‌ ای چیست ؟

   یکی از بهترین گیاهان برای تولید علوفه سبز ذرت علوفه‌ای است که از جمله‌ی علوفه‌­های بسیار خوش خوراک و پر انرژی برای دام‌ها مورد استفاده دامداران قرار می‌گیرد.

بنابراین، کمیت (مقدار علوفه) و  کیفیت (درصد پروتئین، نشاسته، مواد معدنی) علوفه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این نوع ذرت دارای مقادیر زیادی مواد معدنی مخصوصاً نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم است و به آسانی هضم شده و سیلوی آن برای دام‌ها مناسب ترین خوراک است و شرایط مکانیزاسیون را به خوبی می‌پذیرد.

 

ذرت علوفه ای طی ۴ مرحله سیلو یا انبار می‌شود:سیلاژ ذرت علوفه‌ ای

مرحله ی هوازی: با برداشت محصول و پر کردن سیلو آغاز می‌شود و بسته به میزان هوای موجود در آن از چند ساعت تا چندین روز می‌تواند ادامه داشته باشد. سرعت پر کردن و میزان کوبیدن سیلو از عواملی هستند که مقدار هوای موجود را تعیین می‌کند.

تخمیر: علوفه تازه را بصورت تازه یا پژمرده برای تخمیر و یا ترش شدن در سیلو انبار می‌نمایند. این مکان باید در مقابل ورود هوا و خروج گازها محافظت شده باشد تا عمل تخمیر یا ترش شدن باعث پایداری و ثبات علوفه گردد و از فساد آن جلوگیری می‌نماید.

مرحله ثبات: این دوره با کاهش pH به نقطه ای که بیشتر میکروب‌ها غیر فعال می‌شوند آغاز و تا زمانی که هوا وارد سیلو نشود ادامه دارد.

مرحله برداشت: به محض این که سیلاژ در معرض هوا قرار گیرد این دوره آغاز می‌شود. در طول برداشت سیلاژ برای تغذیه دام، این امر اجتناب ناپذیر می‌باشد، اما فساد هوازی که توسط میکروب‌هایی نظیر مخمرها و کپک‌ها انجام می‌گیرد می تواند زودتر هم شروع شود که دلیل آن مربوط به نوع پوشش سیلو می‌باشد.

 

مشخصات ذرت علوفه با کیفیت سیلاژ ذرت علوفه‌ای

دارای بوی کم و خوش آیند به همراه کمی عطر سرکه و به رنگ قهوه ای روشن یا سبز تیره باشد. اگر رنگ ذرت قهوه ای تیره یا بویی مانند: خمیر ترش، سوختگی یا بوی ترشیدگی (بوتریک اسید) دهد، بدان معناست که ذرت بیش از حد گرما دیده و یا به طور نامناسب تخمیر شده است.

ذرت علوفه ای با اندازه ۱٫۲ تا ۳٫۴ اینچ بسیار مناسب جهت بسته‌بندی هستند.

 

مزایا بسته‌بندی ذرت علوفه‌ای :

 • نگهداری طولانی مدت علوفه‌ها به مدت ۳ سال
 • ذخیره سازی علوفه برای فصول خشک سال
 • حفظ ارزش غذایی محصول و کیفیت بالا
 • افزایش مدت زمان ماندگاری محصول فرآوری شده
 • افزایش تولید، افزایش درآمد
 • صرفه جویی در زمان و منابع انسانی
 • سهولت در حمل و نقل جهت مسافت های طولانی
 • قابلیت جابه­‌جایی آسان
 • ذرت علوفه‌ای دارای بیشترین ماده خشک نسبت به سایر گیاهان
 • عدم افت در تناژ و مقدار سیلاژ ذرت علوفه‌ای بسته‌بندی شده
 • بسته‌بندی مانع عبور نور خورشید از وکیوم سیلاژ ذرت شده و از خارج شدن شیرابه جلوگیری می‌کند.
 • عمل پرس مانع از ماندن هوا در سیلاژ ذرت علوفه ای بسته‌بندی شده می‌شود که در نتیجه از فساد و  هدر رفت ذرت جلوگیری می‌شود.
 • سالم، بهداشتی (بدون آلودگی قارچی، باکتری و آفت)
 • کاهش ضایعات و کاهش هزینه های مربوط به ساخت سیلو و …

هدف از سیلاژ، دستیابی به خوراک سالم، اقتصادی و خوش خوراک برای تولید شیر و گوشت و حفظ تندرستی دام است. در سیلاژ بسته‌بندی شده بوی بد و نامطبوع وجود نخواهد داشت و حتی بوی تند سرکه که مربوط به اسید استیک است به مشام نمی‌رسد. شرایط درست تخمیر و فرآوری در تولید سیلاژ بسته‌بندی، مانع تبدیل قند علوفه به اسیدهای ضعیف تر مانند: اسید بوتریک و اسید استیک، آب و گاز کربنیک می‌شود، بدین ترتیب از اتلاف انرژی و پساب زیاد جلوگیری می‌گردد.

 

دستگاه بسته‌بندی ذرت علوفه ای شرکت آریا صنعت اسرار

که برای جمع کردن و بسته‌بندی یونجه، چمن، کاه و گندم، سیلوی ذرت جهت ساختن بالش های سیلوی با کیفیت بالا طراحی شده است، ماشین آلات بسته بندی ذرت علوفه ای در دو نوع  است، دستگاه بسته‌بندی ذرت علوفه‌ای مدل  EM (عمودی) و دستگاه بسته‌بندی ذرت علوفه‌ای مدل MG (افقی) ساخته شده‌است.

۱- ﻣﺎﺷﻴﻦ‌ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻮدی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ VPM

[vc_empty_space height=”120px”]

   این دستگاه می‌تواند علوفه‌ها را به دو صورت بسته بندی کند. ابتدا به طور مستقیم علوفه‌ها از مزرعه برداشت و بسته‌بندی می‌شوند و یا اینکه علوفه‌هایی که قبلا برداشت شده‌اند در محلی دپو شده سپس بسته‌بندی انجام شود. ماشین آلات بسته‌هایی با وزن ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم، علوفه‌ها را بسته‌بندی می‌کند.

 

۲- ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم اﻓﻘﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ HPM

[vc_empty_space]

    اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی می‌باﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزی و … اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ آن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را داراﺳﺖ. وزن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ورودی ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﻲ ﻣﺎده، رﻃﻮﺑﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺎده، درﺻﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮاد و ﻏﻴﺮه. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪای در دﻧﻴﺎ، ﻣﻴﺰان %۳۰ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و %۷۰ رﻃﻮﺑﺖ اﺳﺖ.

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

۱- اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ۳*۱۰ ﻣﺘﺮ )

۲- وزن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪود ۲.۵ ﺗﻦ

۳- ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎه ۳ ﻓﺎز ۳۸۰ وﻟﺖ AC ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ۵۰ ﻫﺮﺗﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ ۲۵ آﻣﭙﺮ

۴- ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۰ ﺑﺎر

۵- ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ ۹۰ ﺗﺎ ۱۲۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺸﺎر ۱۳۰ ﺑﺎر (ﻧﻮع روﻏﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ۴۶ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ISO 6743/4 HFC46) از ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮان اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ، ﻫﺮ روﻏﻦ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﻫﻤ‌‌‌‌ﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ است.

 

 

مزایای دستگاه های تیپ MG نسبت به دستگاه EM :

۱- با تفکیک قسمت توزین از پرس محصول سرعت بسته بندی دستگاه MG به عدد  ۳/۵ بسته در دقیقه افزایش یافته است.

۲- با توجه به جداسازی قسمت های پرس از دوخت و بسته‌بندی، آب اضافی بطور کامل از ذرت تخلیه شده و بعد مرحله بسته‌بندی صورت می‌پذیرد که مانع از فساد ذرت شده و ماندگاری محصول را بالا افزایش می دهد.

۳- در طراحی دستگاه MG در قسمت انتهایی دستگاه صفحه ای پرسی تعبیه شده که بسته را قبل از دوخت فشار داده تا هوا داخل کاملا تخلیه شده بعدا دوخت انجام می‌شود که باعث بهبود در ماندگاری محصول می‌شود.

۴- سیستم دوخت در دستگاه‌های بسته‌بندی عمدتا از نوع حرارتی می‌باشد.

که در دستگاه قبلی بصورت عمودی بوده که بعضا به علت تحت فشار بودن قسمت دوخت در حین بسته‌بندی باعث بروز مشکلات اعم از کاهش استحکام و ضریب ایمنی نقطه دوخت می‌شود که در دراز مدت باعث پارگی و نفوذ هوا به بسته شده که فاسد شدن محصول را به دنبال دارد که این مشکل در دستگاه MG به صورت افقی کردن سیستم بسته بندی رفع گردید و سیستم به نحوی طراحی شده که در هنگام بسته‌بندی و خروج از دستگاه MG نقاط دوخت سرد شده و هیچگونه مشکلی رخ نمی‌دهد.

۵- بهینه سازی سیستم برقی به صورت PLC به جای LOGO  در سیستم کنترل و استفاده از سیستم لمسی در کنترل به جای صفحه کلید.

۶- استفاده از سنسور بجای میکروسوئیچ (با وجود رطوبت در دستگاه امکان خرابی برای میکروسوئیچ وجود دارد)

۷- استفاده از برق ۲۴ ولت به جای ۳۶۰ ولت در قسمت های دوخت و بردهای الکترونیکی

۸- ایمن سازی نقاط خطرناک و حساس دستگاه MG با گارد های فلزی

۹- استفاده از سیستم کانوایر در قسمت انتهایی دستگاه GM جهت انتقال بسته‌ها به انبار

نمونه دستگاه های نصب شده فعال

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای مدل MG نصب شده در اصفهان

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای مدل  EM نصب شده در بهشهر