سامانه ضدتگرگ:

همه ساله بارش تگرگ خسارات فراوانی را به محصولات کشاورزی وارد میکند. متاسفانه اکثر استان های کشوردر معرض این بلای آسمانی قرار داشته و همه ساله بخشی از دسترنج کشاورزان در اثر بارش تگرگ از بین میرود و زیانهای فراوانی در حوزه اقتصاد کشاورزی به کشور تحمیل میکند دستگاه ضد تگرگ یک مولد امواج شوک است که تشکیل دانه های تگرگ در جو را مختل می کند. سامانه ضد تگرگ برای جلوگیری یا کاهش آسیب شدید به محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه بسته‌بندی ذرت علوفه‌ای:

این دستگاه یکی از انواع دستگاه های بسته بندی است که در صنعت، کشاورزی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه ها قادر هستند انواع علوفه و تفاله ها را بسته بندی و سیلاژ کنند. دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای با بسته بندی ذرت در بسته های  ۳۰ الی ۴۰ کیلوگرمی یا وزن دلخواه، باعث می شود تمامی خواص موجود در علوفه را حفظ کند.

دستگاه ضد‌تگرگ

پروژه های دستگاه ضد تگرگ

سامانه ضد تگرگ پروژه های دستگاه ضد تگرگ

این فناوری با روش بهم ریختن ترکیب یونی ذرات آب از تشکیل تگرگ جلوگیری کرده و باعث تبدیل فرآیند بارش تگرگ به باران یا بارش برف خفیف می‌شود. سامانه ضد تگرگ راه حلی موثر و مفید برای انواع محصولات کشاورزی بوده و بدون هیچگونه محدودیتی در نصب، اجرا، مساحت و ارتفاع کاربردهای فراوان دارد…

دستگاه سیلاژ ذرت علوفه ای ۳۰ کیلوییپروژه های دستگاه ضد تگرگ

فعالیت اصلی شرکت تاکید بر تکمیل زنجیره مکانیزاسیون ذرت علوفه ای شامل کشت، داشت، برداشت، بسته بندی سیلاژ ذرت با قابلیت جابه‌جایی و ذخیره سازی سه ساله می‌باشد. در حال حاضر عملیات کشت، داشت و برداشت ذرت علوفه ای در کشور کاملا مکانیزه بوده ولی متاسفانه عملیات نقل و انتقال و سیلو سازی و بهره برداری در دامداری‌ها به روش سنتی انجام می‌گیرد…